II. Vizuális alkotó verseny (AMI)

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Frissítve: 2020. március

 • Versenykiírás

   

  Tisztelt Nevező Iskolák, Kedves Kollégák!

  Sajnálattal vesszük tudomásul a világjárvány okozta rendkívüli helyzetet és tekintettel a Magyar Kormány által 2020. március 11-én elrendelt rendkívüli helyzetre és az ahhoz kapcsolódó intézkedésekre, a hazai diákság és pedagógus közösség védelme érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért felelős államtitkársága és az Oktatási Hivatal döntése értelmében a II. Országos Vizuális Alkotó Gyakorlat Verseny elmarad. 
   
  Szíves megértésüket és együttműködésüket is kérve, jó egészséget kívánunk!
  BRI

   

   

   

  II. ORSZÁGOS VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT VERSENY

  Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi verseny.
   
   
  A területi válogatóra (elődöntőre) történő jelentkezés, pályamunkák beküldésének
  (postára adásának) határideje: 2020. március 6.
  A verseny országos döntőjének időpontja: 2020. május 7-8.
  Rendező intézmény: Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
  1123 Budapest, Alkotás utca 45.
  Telefon: 06 1 355-0341
   
  A NEVEZÉSI LAP letölthető innen doc vagy pdf formátumban.
   
  A verseny célja:
  Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán tanuló diákok életkori sajátosságait figyelembe vevő, sokszínű alkotófolyamat támogatása, a művészeti előképek és különféle tudásterületek megismerésének elősegítése. A tanulók tehetségének, vizuális gondolkodásának és kifejezőkészségének megismerése, fejlesztése, a tervező, eszközhasználó képességeik, esztétikai igényességük értékelése, kiemelése. A verseny további célja az egyes témák változatos feldolgozása - az iskolai alkotófolyamatok során az együttműködési készség fejlesztése, a csoportos tevékenységek támogatása.
   
  A verseny jellege: gyakorlati verseny
  A verseny fordulói: iskolai válogató, területi válogató (elődöntő), országos döntő.
  Az elődöntő pályázati, a döntő helyszíni gyakorlati verseny.
   
  A versenyre való nevezés és az azon való részvétel ingyenes. A versenyre való nevezés és az azon való részvétel egyik fordulóban sem köthető se nevezési, se regisztrációs, se részvételi díjhoz! A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (szállás, étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.
   
  Korcsoportok:
  1. korcsoport 2010. június 1. és 2012. május 31. között,
  2. korcsoport 2008. június 1. és 2010. május 31. között,
  3. korcsoport 2005. június 1. és 2008. május 31. között,
  4. korcsoport 2002. június 1. és 2005. május 31. között született tanulók.
   
  Nevezési feltételek:
  Az elődöntőre beküldött pályamunka készülhet: egyénileg vagy két versenyző együttműködésével, párban készített formában. Egy versenyző vagy versenyző-pár csak egy pályamunkával nevezhető. (Ebben az esetben a versenyző-pár adatai azonos Jelige1 és Jelige2 jelzéssel szerepelnek).
  A páros munkák esetében a területi válogatón a versenyzőpárok tagjai eltérő korcsoportúak is lehetnek (a továbbjutó versenyzőpárok a döntőben már egyénileg versenyeznek).
   
   
  TERÜLETI VÁLOGATÓ (ELŐDÖNTŐ)
  A pályamunka tartalmi követelményei
   
  A pályamunka témája: A természet apróbb és nagyobb csodái – művészet az osztálytermekben!
   
  Figyelemfelhívó plakát vagy illusztratív falikép készítése, egy elképzelt iskolai tanóra számára, amely a korosztálytól függően a környezetismeret, természetismeret vagy a biológia-egészségtan tantárgyhoz kapcsolódik, ismeretanyagát, valamely témakörét dolgozza fel dekoratív képi eszközökkel, szükség esetén feliratokkal.
  A pályamű lehet bármilyen formátumú és méretű, tetszőleges rajzi vagy festési technikával készült kép. A pályamunka összességében tükrözze a tanulók életkorának megfelelő művészeti ismereteit, ismeretfeldolgozó rendszerező és alkotói készségét, kreativitását, eszközhasználati felkészültségét.
   
   A beküldendő pályamunka formai követelményei, a versenyzőnként, illetve versenyző-páronként összeállított pályázati anyag tartalma:
  a pályamunkáról készült fotódokumentáció vagy print (ha az értelmezéshez szükséges, esetleg a részletmegoldásokat is láttató) maximum 3 db A/4 lap vagy karton,
  – a pályamunka, tanulók által készített rövid leírása (maximum 1db A/4 lapon), mely ismerteti, milyen céllal, milyen fázisokban valósult meg a téma feldolgozása,
  – a versenyzők, illetve versenyző-párok nevezési lapjai 1-1 zárt borítékban.
   
  Fontos! A pályamunka minden lapjának hátoldalán, kérjük feltüntetni a korcsoport számát és a Jeligét, illetve versenyző-pár esetében a Jelige1-Jelige2-t.
  Név vagy egyéb személyes adat a sem a pályaműveken sem a nevezés borítékjain nem szerepelhet!
   
  A pályázati anyagot postai úton kérjük eljuttatni a rendező iskola címére.
  A nevezési lap letölthető innen doc vagy pdf formátumban.
   
  A pályamunkák beküldésének (postára adásának) határideje: 2020. március 06. (péntek)
  Postázási cím: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
   
  A versenybizottság csak a határidőn belül feladott pályamunkákat értékeli. Az országos döntőbe jutó versenyzők számát a versenybizottság határozza meg.
   
  Értékelés az elődöntőn:
  A versenybizottság két tagja egymástól függetlenül, egyénileg értékeli a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a pályamunkákra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 40 pont.
   
  Értékelés szempontok:
  A tantervi követelményekben megjelenő ismeretek alkalmazásának színvonala, eredetisége, a pályamunka igényessége.
   
  Az elődöntő eredményéről a nevező intézmények legkésőbb 2020. április 6-ig kapnak értesítést.
   
   
  ORSZÁGOS DÖNTŐ
  A verseny országos döntőjének időpontja: 2020. május 7-8., csütörtök-péntek
  A döntőben szabadon választott és kötelező feladatot kell megoldani.
   
  Szabadon választott feladat
  I-II. korcsoport:
  A tanulók az elődöntőn választott természeti témához kapcsolódóan készíthetnek illusztrációt, mely a feldolgozott téma egy másik megközelítését mutatja be, lehetőség szerint a beküldött versenymunkától eltérő technikai megoldással. A feladatok bármely színes technikával vagy grafikai eszközzel készülhetnek A/4-es vagy A/3-as méretben
   
  III-IV. korcsoport:
  A tanulók az elődöntőn választott természeti-biológiai témához kapcsolódóan készíthetnek illusztrációt vagy több kisebb képből álló tablót, kártyasorozatot, mely a feldolgozott téma egy másik megközelítését mutatja be. A feladatok szabadon választott technikával készülhetnek A/3-as méretben
   
  A munkához minden papíralapú segédeszköz megengedett – előzetesen gyűjtött képek, könyvek vagy saját vázlatok – melyek inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhatnak, de fontos, hogy a versenyen készült munkák végeredménye eltérjen a felhasznált segédanyagoktól.
  A feladat megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra.
   
  Kötelező feladat
  I. korcsoport: „Képeslap”
  Kinyitható, egyéni megoldású, dekoratív képeslap elkészítése a helyszínen bemutatott és nyomtatott formában is rendelkezésre álló növényi motívumok alapján, A/5 méretben, tetszőleges technikával.
   
  II. korcsoport: „Legyező”
  Dekoratív kép készítése a helyszínen kiosztott természetfotók vagy ábrázolások inspirációja alapján. Végül, az A/4-es kép hajtogatásával készül el a versenyzők egyedi legyezője.
   
  III. korcsoport: „Pop-up”
  Térbeli megjelenésű egyszerű, kinyitható mesekönyv oldal-pár készítése a helyszínen kiadott, állatfigurákat ábrázoló téma megjelenítésével. Tetszőleges színező vagy festéstechnikával, A/4-es fehér kartonból kivágással, szükség szerint ragasztással elkészítve.
   
  IV. korcsoport: „Leporelló”
  4 db A/4-es lapból álló sorozat készítése egy, a helyszínen megismert téma ábráinak, szöveges információinak bemutatására.
   
  Munka közben minden papír alapú segédeszköz megengedett (könyv, saját vázlat, kép), mely inspirációként vagy az ismeretek pontosítására szolgálhat. A versenymunkák szabadon választott technikával készülhetnek.
  A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő: maximum 3 óra.
   
  A döntő kötelező és szabadon választott feladataihoz az alapvető eszközöket és alapanyagokat a rendező intézmény biztosítja (rajztábla, rajzlapok, kartonok, ragasztók, vízfesték, tempera, színes ceruzák, ecsetek, filctollak, ollók, vágókések, fonalak, zsinórok, újságpapírok, színes papírok, pauszpapír), de a tanulók saját alapanyagokkal, eszközökkel is dolgozhatnak.
   
  Értékelés a döntőn:
  A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét.
  A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a kötelező és a szabadon választott feladatokra. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által feladatonként adott pontok összege, ami legfeljebb 120 pont.
   
  Értékelési szempontok:
  A szabadon választott feladatnál a feldolgozott téma ismerete, találékony, ötletes közvetítése az elképzelt új megközelítések ábrázolásával. A választott illusztrációs technika korosztálynak megfelelő alkalmazási színvonala, a munka mívessége, egyedisége.
  A kötelező feladat esetében az adott feladat feldolgozásának gondolati és technikai színvonala, esztétikai igényessége.
   
  Eredményhirdetés: 2020. május 8.
   
  A verseny díjai:
  A versenybizottság korcsoportonként I., II., III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
   
  A pályamunkákat a szervező intézmény archiválja, a digitális fotóanyagot a résztvevő iskolák számára a versenyt követően megküldi. A döntőben készült eredeti pályamunkák időpont egyeztetés után, de legkésőbb 2020. június 12-ig elvihetők. (Az Intézmény a munkák őrzését eddig az időpontig tudja biztosítani.)