Keresztfélév

Keresztféléves Jelentkezés Művészeti Grafikus szakra

KERESZTFÉLÉVET INDÍTUNK A MŰVÉSZETI GRAFIKUS FELNŐTTKÉPZÉSBEN!

A Budai Rajziskola keresztféléves képzést hirdet a művészeti grafikus felnőttképzésében! A képzés megegyezik szeptemberben induló felnőttképzési programunkkal. 


A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008-ban indította el felnőttképzési formában is a grafikus képzést. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba, és jelenleg, az aktuális felnőttképzési törvény szerint, 2021.10.25. dátummal a E/2021/000226 számon tartja nyilván.
 

KIKET VÁRUNK?

Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett fiatalokat, felnőtteket (korhatár nélkül), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves, hétvégi időpontokban megszervezett képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 18. életévüket betöltött, már  érettségizett, dolgozó (vagy felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési képzési program a művészeti grafikus programkövetelménye alapján, a nappali szakképzés két évtizedes tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.
 
A szakképesítés megnevezése és azonosítója: Képző- és iparművészeti munkatárs Művészeti grafikus 4 0213 01 
A felnőttképző engedélyszáma: E/2021/000226
 
A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév (909 óra)
A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
Tanítási napok: pénteken 15, szombaton 10 órától
  
A szakképesítéssel ellátható munkaterület, tevékenység, munkakör leírása
A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, rek-lámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes
 • információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
 • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakképzett munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
 • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a felhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló grafikai munkára vagy művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk a képzést, akik már szakirányú tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni.

 
A képzésben való részvétel feltétele
 • érettségi végzettség
 • sikeres felvételi vizsga

Amit kínálunk

 • magas színvonalú szakmai képzés
 • államilag elfogadott képzési program
 • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége
 • szakmai gyakorlati tárgyak maximum 16 fős csoportlétszámal
 • szakmailag és pedagógiailag elkötelezett tanárok
 
Amit oktatunk, a Művészeti grafikus szakképesítés szakmai moduljai
 • 1 Művészetelmélet és ábrázolás
 • 2 Tervezés és technológia
 • 3 Szakmai kommunikáció
 • 4 Grafikai elmélet és gyakorlat
A képzés tananyagegységek szerinti tervezett beosztása itt található.
 

Képzést vezető tanáraink

 
A képzés díja
A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 260.000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modul első modulzáró vizsgájának díját, de a szakmai képesítő vizsga díját nem.
 
Képesítő vizsga
A képzési program lehetővé teszi, hogy a résztvevők felkészüljenek a független vizsgaközpont által szervezett szakmai képesítő vizsgára, illetve a továbbtanulók felkészüljenek a művészeti egyetemek felvételi vizsgájára.
A képzés elvégzéséről szóló igazolás: Tanúsítvány 
A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit a képzés program tartalmazza.
Képesítő vizsgára jelentkezés feltétele: A képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
 
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 § szerint szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv (azaz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.
A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weboldalon érhető el.
 
Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2023. 02.17.
 
Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásmérés (a jelentkező írásbeli kérésére, jelentkezési lap)
 

A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Hubay Petra).

A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.

Minőségpolitikánk a felnőttképzésben: pdf.

 

Jelentkezési lap letölthető innen: pdf és word formátumban.

Kimutatás lezárult képzesinkről itt érhető el.

 

A jelentkezéshez szükséges:

 • Jelentkezési lap kitöltése, beküldése
 • Előzetes tudásmérés, felvételi beszélgetés
 • Szerződés aláírása

 Jelentkezési időszak kezdete: január 09.

Felvételi eljárás díja: 6 000 Ft
Képzés indítása:
 2023. február 17. péntek

A felvételi beszélgetésre mindenki hozzon magával:
1. önéletrajzot
2.
1 db különálló, igazolvány méretű fotót
3. érettségi bizonyítványt és esetleges egyéb végzettségről szóló bizonyítványt (felsőfokú oklevél, diploma, OKJ bizonyítvány, illetve nyelvvizsga bizonyítvány – fénymásolásra)


A felvételi eljárás részei:

• ábrázolási gyakorlat (rajz-festés feladat, kb. 3 óra) -- Tárgyábrázolás A3-as méretben, saját eszközzel, szabadon választott technikával. A rajztáblát és a rajzlapot az Iskola biztosítja.

• TERVEZÉSI FELADAT(kb. 1óra) – Több lehetőségből kiválasztható feladat. Egyszerű koncepció- vagy vázlatterv készítése ceruzával vagy más, szabadon választott eszközzel, A4-es méretben, a megadott témára.

• FELVÉTELI beszélgetés -- A felvételi beszélgetés már az ábrázolási gyakorlat alatt megkezdődik, ahol a jelentkezők otthoni munkáit, érdeklődését, céljait, esetleges szakmai ismereteit, előéletét szeretnénk megismerni.

• Otthoni munkák bemutatása (5-25 db) -- A beszélgetésen kérjük a jelentkezők korábban készített rajzainak, bármilyen művészeti, szakmai tevékenység produktumainak bemutatását, készségeik felmérése érdekében, eredeti vagy digitális formában (a bemutatáshoz saját eszköz is használható). A felvételin az előzetes tanulmányok vagy grafikai gyakorlat hiánya nem kizáró körülmény.

 

A felvételi eljárásidíjat (6 000Ft) legkésőbb a jelentkezési határidőig, azaz 2023. február 17-ig kell átutalni a Budai Rajziskola K&HBank Zrt.10400171-01700710-00000000 számlaszámára (közlemény: felvételiző neve+ FK felvételi eljárási díj). Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk fogadni. A felvételi eljárási díj visszajár abban az esetben, ha a képző intézmény nem indítja el a meghirdetett képzést.

 

A felvételi eredményéről e-mailben küldünk értesítést a felvételit követő 6 napon belül.