Képzőművészeti / Grafika és festészet tanszak

Frissítve: 2017. augusztus 22.

- A tanszak tantárgyai

 

Évfolyamok

Tantárgyak

értékelés

Heti óraszám

Főtárgy

Kötelező tantárgy

Előképző 1           Előképző 2

Vizuális alapozó gyakorlatok

--

kiválóan-, jól-, megfelelően teljesített, felzárkóztatásra szorul

2 óra

Alapfok 1

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2 óra

Alapfok 2

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 3

Grafika és festészet alapjai

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

2+2 óra

Alapfok 4

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 5

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

Alapfok 6

Grafika és festészet műhelygyakorlat

Vizuális alkotó gyakorlat

osztályzat (szöveggel, számmal)

4 óra

 
VIZUÁLIS ALAPOZÓ GYAKORLATOK TANTÁRGY (Előképző 1-2. évfolyam)
Az előképzőévfolyamok célja: A vizuális alapozó gyakorlatok célja az érzékelés, a befogadó készségek fejlesztése. A művészettel való játékos ismerkedésen keresztül a pozitív lelki tulajdonságok gyarapítása, az esztétikai érzékenység, a nyitottság kialakítása. A kifejezéshez, alkotáshoz szükséges képességek fejlesztése.
 
VIZUÁLIS ALKOTÓ GYAKORLAT (Alapfok évfolyamain)
A tantárgy céljai feladatai: A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő, erős belső motivációra épülő, változatos alkotó folyamatok biztosítása, melyek lehetővé teszik a csoportos és egyéni kreatív tevékenységformák megismerését, feltárják az értékmegőrzés, értékteremtés lehetőségeit, kialakítják a formák, színek használatában való jártasságot. Az egyes témák, témacsoportok változatos feldolgozása, a különféle képzőművészeti technikák gyakorlásához szükséges eszközök és anyagok használatának megismertetése.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI (Alapfok 1-2-3. évfolyam főtárgya)
A grafika és festészet alapjai tantárgy célja a képi világ, aképi kifejezés különbféle módjainak megismertetése. A fantázia kibontakoztatása, a valósággal való összekapcsolása.Változatos felfedező és alkotó folyamatokon keresztül hozzásegíteni a tanulókat az önálló, kreatív tevékenységekhez. A tantárgy feladata előkészíteni és megalapozni a művészi igényű szakmai munkát.
 
GRAFIKA ÉS FESTÉSZET MŰHELYGYAKORLAT (Alapfok 4-5-6. évfolyam tanszaki főtárgya)
A tantárgy céljai feladatai: A grafika és festészet műhelygyakorlat célja olyan általános és speciális ismeretek átadása, melyek képessé teszik a tanulót önálló, színvonalas grafikai és festészeti alkotások létrehozására. Célja továbbá, hogy a tanulókat önmaguk megismeréséhez és a valóság
törvényszerűségeinek egyre pontosabb és mélyebb megértéséhez juttassa a kritikus megfigyelés és gyakorlati tevékenységek segítségével.
A műhelygyakorlat feladata a tanulói képzelet, a belső képek és a valóság törvényszerűségeiből fakadó vizuális látványelemek összekapcsolásának elősegítése. Feladata továbbá kreatív alkotói tevékenységen keresztül az emberi, társadalmi és művészeti problémákra való érzékenység és véleménynyilvánítási igény kialakítása.

A program keretében folyó vizuális nevelés alkalmat ad a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek komplex fejlesztésére. Az alapfokú oktatás célja az is, hogy a művészettörténeti ismeretek beépítésével a régebbi korok értékeinek és a kortárs művészet jelenségeinek megismerését segítse.

 

- Az évfolyamok órabeosztása

ELŐKÉPZŐ 1-2. évfolyam      1x2 óra           kedd 15-16.45-ig
ALAPFOK 1. évfolyam           1x2 óra        szerda 15-16.45-ig
ALAPFOK 2-3. évfolyam        2x2 óra        kedd és csütörtök 15-16.45-ig                                                                                                                                                        (az évfolyamok min. óraszáma 4 óra, a részvétel mindkét napon kötelező)
ALAPFOK 4-5-6. évfolyam     1x4 óra        csütörtök 17-20.30-ig
 
 
Jelentkezés feltétele: Jó rajzkészség és beiratkozás a teljes tanévre.
Beiratkozás: adott tanév augusztus utolsó hetétől szeptember 15-éig, személyesen az Iskolában.
A beiratkozást követően tanulóink havi bérletet kapnak, melyet kollégánk minden foglalkozáson ellenőriz. Havonta új bérlet kiváltása szükséges, amihez kérjük, hogy tanulóink minden hónap első órája előtt jelentkezzenek a recepciónál. 

                          

- Az alapképzésben résztvevő művésztanárok

Fábián Noémi, Mózessy Egon, Töős Dániel

 

- A tanév rendje

Az alapfokú művészetoktatás foglalkozásai a tanév rendje szerint az őszi, téli és tavaszi szünetekben szünetelnek.
A tanév 2017. szeptember 5-én, kedden indul és 2018. június 14-én, csütörtökön ér véget.
 

A tanulók munkáit évente iskolai és iskolán kívüli kiállításokon mutatjuk be.

Más intézmény alapfokú művészetoktatásában (pl. zenei képzés) történő részvétel esetén, képzésünk tandíj ellenében is igénybe vehető. Ennek részleteiről az Iskola recepcióján tájékozódhat.