Művészeti szakmai oktatás nappali tagozat

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Művészeti szakmai oktatás nappali tagozat

   

  • A szakgimnáziumokban az OKJ képzéseket felváltotta az ún. szakmai oktatás, amely az érettségit követően a választott szaktól függően a Budai Rajziskolában nappali oktatási formában is megvalósítható.


  MIÉRT ÉPP A BUDAIBAN?

  • Iskolánk kizárólag képzőművészeti és design területre szakosodott művészetoktatási bázis

  • A két évfolyamos időtartam biztosítja a széleskörű, megalapozott szakmai tudás elsajátítását

  • Tanáraink a szakmai terület kiváló ismerői, elkötelezett művészetpedagógusok

  • Az iskolában kis létszámú szakmai csoportokban, személyre szabott fejlesztést tudunk megvalósítani

  • A képzés során az egyéni képességek széles spektruma bontakozik ki

  • Diákjaink sikerrel pályáznak a hazai és külföldi művészeti egyetemekre

  • Végzett tanulóink önálló szakmai munkát vállalhatnak, képzettségüket, sokoldalú tapasztalataikat a szakmai körök és a megbízók elismerik


  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett, (szakképesítéssel még nem rendelkező) továbbtanulni vágyó 25. életévüket még nem betöltött fiatalokat (ebben a tanévben a 1997. január 1. és azután születettek), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói szemléletének megismerése, szakmai ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése.
  A szakmai képzés során elsajátított készségek, tapasztalatok felkészítik tanulóinkat a különböző hazai és külföldi művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

  2021/2022. tanévben induló szakok nappali tagozaton                          

  4 0230 01 Képző- és iparművészeti munkatárs 2 évfolyamos szakképesítés szakmairányai:

  • Művészeti grafikus
  • Művészeti és médiafotográfus

   Képzéseink összefoglaló táblázata letölthető INNEN.


  A képzés

  Az iskolarendszerű, magas óraszámú oktatás (heti 32-34 óra) és a szakonkénti csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink képességeiket megfelelő tanári irányítással, intenzív formában továbbfejlesszék. Az induló szakok átlagos csoportlétszáma 8-16 fő/évfolyam. Az elméleti és gyakorlati oktatás az Alkotás utcai iskolaépületben folyik. A műhelyek, laborok és műtermek korszerű felszerelését, fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük. A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni. A képzés az EMMI által kiadott adott évi tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június 15-ig tart. A tanórák hétfőtől péntekig, 9-17h közötti idősávban vannak.

  A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, mely a szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja.

  A nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben résztvevők jogosultak egészségügyi szolgáltatásra (TB támogatás), diákigazolványra és az azzal járó összes diákkedvezményre (20 éves korig családtámogatásra is).


  A képzés költsége

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A Vizuális Kultúráért Alapítvány az intézmény fenntartójaként a saját bevételeiből finanszírozza a képzési feltételek biztosítását. Az alapítványi iskolák számára engedélyezett, támogatott szakmai képzések működését az állami - pedagógus átlagbér alapú - támogatás csak a személyi feltételek tekintetében biztosítja. Az állami rész-támogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek biztosításához a résztvevők alapítványi hozzájárulására is szükséges.

  A 2021/2022. tanévre az alapítványi hozzájárulás összege nappali tagozaton 250 000 Ft / félév.

  A Fenntartó és az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb saját források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára.


  Pályázat kedvezményes művészeti szakmai képzésre

  A Vizuális Kultúráért Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes művészeti szakképzésben való részvételre, a 2021. szeptemberben kezdődő 2 éves, iskolarendszerű szakmai képzésekre. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti szakképzésben való részvételével.    

  A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen: docx és pdf formátumban.


  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. http://www.budairajziskola.hu/tanaraink


  Tananyagok, tantárgyak

  Művészetelmélet és ábrázolás, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, kortárs művészettörténet, és a különböző szakmairányoknak megfelelően tervezés és technológia, szaktörténet, grafikai alapok – illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fotó és multimédia gyakorlat, szakmai számítógépes programismeret, szakmai idegennyelvi készségfejlesztés.

  Jelentkezés a nappali tagozatra

  A szakgimnáziumi képzésekre az intézmény jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni.

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  • Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

  • A felvételi tervezett időpontja: 2021. június 5. / 12.
   (Abban az esetben, ha azt a járványhelyzet szükségessé teszi, a felvételit alternatív formában szervezzük meg, melyről minden jelentkezőt értesítünk.) 

  • Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2021. augusztus 16.

  • A pótfelvételik tervezett időpontjai: 2021. augusztus 24. / 26. / 28.

   Képzéseink áttekintő táblázata letölthető INNEN.


  Felvételi követelmények a szakmai képzésekre

  A felvételi vizsga részei
  : szabadkézi rajz, egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.
  A felvételi eljárás díja6000 Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára. Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

  A képzéseink iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy a járványidőszakot követően személyesen. A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű szakképesítő oklevelet kapnak és jogosultak az adott szakmai területen munkát vállalni.

  A részletes felvételi tájékoztató letölthető INNEN.

   

  Választható szakmai képzések a nappali tagozaton

   

  1. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)

  a képzés időtartama: 4 félév
  (nappali vagy esti munkarendben és hétvégi felnőttképzésben is)
  Maximális létszám: 16 fő

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Erdélyi Sarolta: grafikai tervezés
  Füzes Gergely: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: programismeret
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika; rajz- festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkavállalói ismeretek
  Szalay György: grafikai technikák, illusztrációs gyakorlatok
  Tamás Iván: illusztrációs gyakorlatok
  Vásárhelyi Áron: programismeret
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Művészeti grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti egyetemen való továbbtanulásra.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -  információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;

  - komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;

  -  munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

   

  2. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus)  

  a képzés időtartama: 4 félév
  (nappali munkarend)
  Maximális létszám: 16 fő

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, kreatív tervezés
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Gadácsi Tibor: programismeret, kreatív tervezés
  Illés Barna: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Kemény Péter: rajz, festés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: munkahelyi ismeretek
  Lisztes Edina: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Lődi Virág: médiaelmélet
  Surnovszky Panna: mozgókép elmélet és gyakorlat


  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Művészeti és médiafotográfus olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       alkotói és alkalmazott műveket létrehozni, állóképi és időalapú feladatokat megoldani

  -       tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat 

  -       tipográfiát tervezni, prezentálni

  -       önállóan és csoportban dolgozni