Művészeti szakmai oktatás nappali tagozat

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Művészeti szakmai oktatás nappali tagozat

   

  • A szakgimnáziumokban az OKJ képzéseket felváltja az ún. szakképzésre felkészítő szakmai oktatás.


  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett, (szakképesítéssel még nem rendelkező) 25. életévüket még nem betöltött fiatalokat (ebben a tanévben a 1996. január 1. és azután születettek), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves, nappali tagozatos képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

  2020/2021. tanévben induló szakok                                  

  Képzéseink összefoglaló táblázata letölthető INNEN.

  Képző- és iparművészeti munkatárs szakmairányai:

  • Művészeti grafikus

  • Művészeti és médiafotográfus

  • Ötvös

   

  A képzés

  Az iskolarendszerű, magas óraszámú oktatás (heti 32-34 óra) és a szakonkénti csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink képességeiket megfelelő tanári irányítással, intenzív formában továbbfejlesszék. Az induló szakok átlagos csoportlétszáma 8-16 fő/évfolyam. Az elméleti és gyakorlati oktatás az Alkotás utcai iskolaépületben folyik. A műhelyek, laborok és műtermek korszerű felszerelését, fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük. A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni. A képzés az EMMI által kiadott adott évi tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június 15-ig tart. A tanórák hétfőtől péntekig, 9-17h közötti idősávban vannak.

  A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, mely a szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja.

  A nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben résztvevők jogosultak egészségügyi szolgáltatásra (TB támogatás), diákigazolványra és az azzal járó összes diákkedvezményre (20 éves korig családtámogatásra is).


  A képzésben való részvétel díja

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését az állami pedagógus átlagbér alapú támogatás csak részben biztosítja. Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény, a Szakképzési törvény valamint a támogatott képzésekre vonatkozó rendelet együttesen határozzák meg.
  Az állami résztámogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek fenntartásához a résztvevők részéről a 2020/2021. tanévre 240.000 Ft/félév alapítványi támogatás befizetése szükséges.
  Az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára.


  Pályázat kedvezményes művészeti szakmai képzésre

  A Budai Rajziskola hagyományosan pályázatot hirdet kedvezményes művészeti szakképzésben való részvételre, a 2020. szeptemberben kezdődő 2 éves, iskolarendszerű szakmai képzésekre. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti szakképzésben való részvételével.  

  A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen: docx és pdf formátumban.


  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. http://www.budairajziskola.hu/tanaraink


  Tananyagok, tantárgyak

  Művészetelmélet és ábrázolás, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, kortárs művészettörténet, és a különböző szakmairányoknak megfelelően tervezés és technológia, szaktörténet, grafikai alapok – illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fémművesség, festési ismeretek és gyakorlat, szakmai számítógépes programismeret, nyelvi készségfejlesztés, munkavállalási alapismeretek.


  Jelentkezés a nappali tagozatra

  A szakgimnáziumi képzésekre az intézmény jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni, amely letölthető INNEN.

  • Jelentkezési határidő: 2020. június 15.
  • A jelentkezés feltétele: érettségi végzettség
  • A felvételi vizsga tervezett időpontja: 2020. június 20.
  • Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2020. augusztus
  • A pótfelvételik tervezett időpontjai: 2020. augusztus 22. / 27. / 29.  

  Felvételi követelmények

  A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz, egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.

  A felvételi eljárás díja6000 Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára.

  A képzéseink iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy a járványidőszakot követően személyesen. A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű szakképesítő oklevelet kapnak és jogosultak az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltására.

   A részletes felvételi tájékoztató letölthető hamarosan INNEN. 


  Választható szak és annak szakmairányai a felnőttoktatási tagozaton

  2020-tól a szakgimnáziumokban megszerezhető vizuális művészeti szakképesítés:
  Képző- és iparművészeti munkatárs, melynek szakmairányai jelzik a szakképesítés pontos területét.


  1. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)

  a képzés időtartama: 4 félév
  (délelőtti munkarend)

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Appelshoffer Péter: rajz-festés
  Asztalos Tamás
  : grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Erdélyi Sarolta: grafikai tervezés
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Füzes Gergely: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: programismeret
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kemény Péter: rajz-festés; grafikai technológia gyakorlat
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika; rajz- festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkavállalói ismeretek
  Tamás Iván: illusztrációs gyakorlatok
  Vásárhelyi Áron: programismeret
  Vörös-Skrapits Borbála: grafikai tervezés
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Művészeti grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti egyetemen való továbbtanulásra.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -  információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;

  - komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;

  -  munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

   

  2. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti és médiafotográfus)  

  a képzés időtartama: 4 félév
  (délelőtti munkarend)

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, kreatív tervezés
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Gadácsi Tibor: programismeret, kreatív tervezés
  Illés Barna: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Kemény Péter: rajz, festés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: munkahelyi ismeretek
  Lisztes Edina: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Lődi Virág: médiaelmélet
  Surnovszky Panna: mozgókép elmélet és gyakorlat


  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Művészeti és médiafotográfus olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       alkotói és alkalmazott műveket létrehozni, állóképi és időalapú feladatokat megoldani

  -       tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat 

  -       tipográfiát tervezni, prezentálni

  -       önállóan és csoportban dolgozni

   

  3. Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös)  

  a képzés időtartama: 4 félév
  (esti munkarend)

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeretek
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Egri Zoltán András: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek, mintázás gyakorlat
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Gera Noémi: ötvös szaktörténet, ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Hajdu László: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkavállalói ismeretek

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Az Ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvöstárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket;

  -  a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait;

  - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.