OKJ szakképzés nappali tagozat

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • OKJ szakképzés nappali tagozat

  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett, (OKJ szakmai vizsgával még nem rendelkező) 25. életévüket még nem betöltött fiatalokat (ebben a tanévben a 1995. január 1. és azután születettek), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves, nappali tagozatos képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

   
   
  A 2019/2020. tanévben induló szakok
  Képzéseink összehasonlító táblázata letölthető innen.
   
  Grafikus OKJ 54 211 04
  Ötvös OKJ 54 211 06
  Művészeti és médiafotográfus OKJ 54 211 10

   

  Pályázat ingyenes, művészeti képzésre

  A Budai Rajziskola pályázatot hirdet ingyenes, művészeti szakképzésben való részvételre, a 2019. szeptemberben kezdődő 2 éves OKJ képzéseire. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok, felnőttek művészeti szakképzésben való részvételével.  

  A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen: doc és pdf formátumban.

   

  A képzés

  Az iskolarendszerű, magas óraszámú oktatás (heti 32-34 óra) és a szakonkénti csoportbontás lehetőséget ad arra, hogy diákjaink képességeiket megfelelő tanári irányítással, intenzív formában továbbfejlesszék. Az induló szakok átlagos csoportlétszáma 8-14 fő/évfolyam. Az elméleti és gyakorlati oktatás az Alkotás utcai iskolaépületben folyik. A műhelyek, laborok és műtermek korszerű felszerelését, fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük. A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni. A képzés az EMMI által kiadott adott évi tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június 15-ig tart. A tanórák hétfőtől péntekig, 9-17h közötti idősávban vannak.

  A szakképzés programja a 27/2016. (IX.16.) EMMI rendeletben megjelent szakmai és vizsgakövetelmények és kerettantervek alapján készült. Az első és második tanév közötti összefüggő, nyári 80 órás szakmai gyakorlat a különböző speciális technikák elsajátítását, illetve az ötvös, fotós és grafikai stúdiók, reklámirodák munkájának megismerését célozza.

  A nappali tagozatos iskolarendszerű képzésben résztvevők jogosultak egészségügyi szolgáltatásra (TB támogatás), diákigazolványra és az azzal járó összes diákkedvezményre (20 éves korig családtámogatásra is).

   

  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. http://www.budairajziskola.hu/tanaraink

   

  A képzésben való részvétel díja

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény non-profit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését az állami pedagógus átlagbér támogatás csak részben biztosítja. Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény és a Szakképzési törvény együttesen határozzák meg. Az állami támogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek fenntartásához a 2019/2020. tanévre 210.000 Ft/félév képzési díj befizetése szükséges. Az iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb források bevonásával optimális oktatási feltételeket és eredményes tehetséggondozást biztosítson diákjai számára.

   

  Jelentkezés

  A szakképző iskolába az intézmény jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető az iskolában, vagy letölthető innen: doc és pdf formátumban.

  • A jelentkezési határidő: 2019. május 15. szerda
  • A jelentkezés feltétele: érettségi végzettség
  • A felvételi vizsga időpontjai:
   Grafika szakon: 2019. június 1. szombat, 10 óra
   Ötvös és művészeti és médiafotográfus szakokon: 2019. június 8. szombat, 10 óra
  • Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2019. augusztus 14. szerda
  • A pótfelvételi időpontja: 2019. augusztus 22. csütörtök

                 

  Felvételi követelmények

  A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz; egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat; otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.

  A felvételi eljárás díja: 6000 Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola – K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára. Az oktatás iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy személyesen. Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de tanulóink számára lehetőség van középiskolai kollégiumi elhelyezésre (ügyintézése egyénileg történik).

  A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A szakmai vizsga időpontja: 2019. június hónap. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű OKJ szakképesítő bizonyítványt kapnak és jogosultak az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltására.

  A részletes felvételi tájékoztató letölthető innen. 

   

  Választható szakok

  1.  Grafikus / 54 211 04 a képzés időtartama: 4 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általunk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Borsa Aliz: grafikai technikák
  Breznay András: kortárs művészettörténet  
  Füzes Gergely: rajz, festés
  Gadácsi Tibor: programismeret 
  Dr. Gulyás Péter: munkajogi alapismeretek
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kelemen Marcel: térábrázolási rendszerek
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika, rajz, festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkahelyi ismeretek
  Szalay György:grafikai tervezés
  Tamás Iván: illusztrációs gyakorlat
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
  A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez.


  A szakképesítéssel rendelkező képes:
  -      információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
  -      komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
  -      munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a  megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

  A Grafikus szakképesítés szakmai követelménymoduljai
   
  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-16 Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  10610-16 Grafikai alapok
  10611-16 Grafikai illusztrálás
  11818-16 Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat
  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
  11499-12 Foglalkoztatás II.
   

  2. Ötvös / 54 211 06 a képzés időtartama: 4 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általunk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeretek 
  Balázs Marianna: anyagismeret, ötvös szakismeret
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Egri Zoltán András: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek, mintázás gyakorlat
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Gera Noémi: ötvös szaktörténet, ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Dr. Gulyás Péter: munkajogi alapismeretek
  Hajdu László: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Kelemen Marcel: térábrázolási rendszerek
  Kemény Péter: rajz, festés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: munkahelyi ismeretek

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása
  Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki magas szakmai színvonalon valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.


   A szakképesítéssel rendelkező képes:
  -       értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket,
  -       a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait,
  -       tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.

  Az Ötvös szakképesítés szakmai követelménymoduljai

  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-12 Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  11889-16 Ötvösség
  11890-16 Az ötvösség története és bemutatása
  11499-12 Foglalkoztatás II.
  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
   
   

  3. Művészeti és médiafotográfus / 54 211 10 a képzés időtartama: 4 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általunk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeret, kreatív tervezés
  Bán Blanka Sára: kortárs művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Gadácsi Tibor: programismeret, kreatív tervezés
  Dr. Gulyás Péter: munkajogi alapismeretek
  Illés Barna: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Kelemen Marcel: térábrázolási rendszerek
  Kemény Péter: rajz, festés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: munkahelyi ismeretek
  Lisztes Edina: fotográfia elmélet és gyakorlat
  Lődi Virág: médiaelmélet
  Pálfalusi Attila: mozgókép elmélet és gyakorlat
  Taskovics Dóra: fotótörténet

  A Művészeti- és médiafotográfus új szakma hiánypótló és korszerű a középfokú művészeti oktatásban. A korábbi „Alkalmazott fotográfus” képzés egészült ki átfogóbb, multimediális képzéssel. A Művészeti és médiafotográfus szakon tanuló diákok a fotográfia hangsúlyos szerepe mellett betekintést kapnak a film- és videoművészet, valamint a multimédia területére. A képzést elvégzők a komplex ismeretek birtokában szakmai munkát vállalhatnak vagy jelentkezhetnek a korábban megcélzott egyetemi fotográfus szakok mellett a mozgókép, médiadesigner, intermédia szakokra is.

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  A Művészeti és médiafotográfus olyan kreatív gondolkodású fotográfus, designer, aki magas gondolati és esztétikai színvonalon végez a kortárs trendeknek és piaci elvárásoknak megfelelő alkalmazott és autonóm fotográfiai, mozgóképi valamint multimediális munkát. Fotografál, mozgóképet készít, képfeldolgozást, nyomdai előkészítést végez, webes felhasználásra tervez. Folyamatosan keresi a szakma technikai változásaiban rejlő új megoldásokat. Érzékenyen reagál a kor kihívásaira, tervezői gondolkodásmóddal alkot, képi üzeneteket fogalmaz meg. Figyelembe veszi a fotóhoz, és más vizuális médiumokhoz kapcsolódó különböző értelmezések filozófai, szociológiai, művészeti aspektusait. Összehangolja a technológia hagyományában és újdonságaiban rejlő lehetőségeket saját alkotói elképzeléseivel. A művészeti és médiafotográfus tanulmányai során alapos szakmai, művészi és művészettörténeti ismereteket sajátít el.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       alkotói és alkalmazott, álló és időalapú művek létrehozására, feladatok megoldására
  -       tudatosan és kreatívan használni álló-és mozgókép feldolgozó programokat 
  -       tipográfiát tervezni, prezentálni
  -       önállóan és csoportban dolgozni
    

  A Művészeti és médiafotográfus szakképesítés szakmai követelménymoduljai
   
  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-12 Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  11891-16 Technikai médiumok elmélete 
  11892-16 Technikai médiumok gyakorlata
  11499-12 Foglalkoztatás II.
  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
   
   

  Jelentkezési lap letölthető innen: doc és pdf formátumban.