OKJ szakképzés felnőttoktatási tagozat

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • OKJ szakképzés felnőttoktatási tagozat

  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat az érettségizett, dolgozó vagy tanuló fiatalokat, felnőtteket, akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére. A felnőttoktatási tagozatos képzés esti munkarendben kerül megszervezésre.

  2019/2020. tanévben induló szakok                                  
  Képzéseink összehasonlító táblázata letölthető innen.
   
  Grafikus OKJ 54 211 04
  Ötvös OKJ 54 211 06
  Aranyműves (szakképesítés-ráépülés, 1 éves képzés) OKJ 55 211 01

  A képzés

  A képzés tartalmában megegyezik a nappali rendszerű OKJ képzésben leírtakkal: emelt szintű szakmai képzést nyújt a szakterületen dolgozni vagy továbbtanulni szándékozóknak. A Köznevelési törvény értelmében, a középfokú képzésre jelentkező tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a 25. életévét betölti, illetve iskolai rendszerű képzésben az első szakképesítését megszerezte kizárólag felnőttoktatásban kezdhet tanévet. A 18. életévüket betöltött tanulók – egyéni döntésük szerint – munka, egyetemi tanulmányok vagy egyéb okok miatt akkor is választhatják a felnőttoktatási formát, ha az életkoruk miatt egyébként jogosultak lennének a nappali tagozatos, nagyobb óraszámú képzésre.

  Az induló évfolyamok szakonkénti csoportlétszáma 8-14 fő. A szakképzés programja a 27/2016. (IX.16.) EMMI rendeletben megjelent szakmai és vizsgakövetelmények és kerettantervek alapján készült. A képzés az EMMI által kiadott adott évi tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június 15-ig tart.  
  A felnőttoktatási tagozat kötelező óraszáma a nappali tagozat óráinak minimum 50 %-a, heti 16-17 óra.

  A Grafikus és Ötvös tanórák esti munkarendben: hétfőtől-csütörtökig 16-20 óra közötti idősávban vannak.
  Az Aranyműves szakképzés gyakorlati órái péntek-szombati idősávban vannak; maximális csoportlétszám: 9 fő.
   
   
  Az elméleti és gyakorlati oktatás az Alkotás utcai iskolaépületünkben folyik. A műhelyek, műtermek és laborok korszerű felszerelését, fejlesztését alapvető feladatunknak tekintjük. A szakmai órákat filmvetítésekkel, múzeumi és kiállítás látogatásokkal egészítjük ki, amellyel a diákok sokirányú fejlődését szeretnénk elősegíteni, kortárs és klasszikus művészeti ismereteiket bővíteni.
  Az iskolarendszerű felnőttoktatásban résztvevők jogosultak a diákigazolvánnyal járó diákkedvezményekre, de ez a tanulói jogviszony állami egészségbiztosítás igénybevételére nem jogosít.
   

  A képzésben való részvétel díja

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény non-profit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését az állami pedagógus átlagbér alapú támogatás csak részben biztosítja. Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény, a Szakképzési törvény valamint a támogatott képzésekre vonatkozó rendelet együttesen határozzák meg.
  Az állami résztámogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek fenntartásához a résztvevők részéről ötvös tagozaton első vagy második szakképesítés megszerzése esetén a 2019/2020. tanévre 140.000 Ft/félév, további szakképesítés megszerzése esetén 180.000 Ft/félév, grafika szakon állami támogatás hiányában 180.000 Ft/félév képzési díj befizetése szükséges.
  Az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára.
   

  Pályázat ingyenes/kedvezményes művészeti képzésre

  A Budai Rajziskola Ötvös szakon pályázatot hirdet ingyenes, művészeti szakképzésben való részvételre, a 2019. szeptemberben kezdődő 2 éves OKJ képzésére. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok, felnőttek művészeti szakképzésben való részvételével.  
  A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen: doc és pdf formátumban.
   

  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. http://www.budairajziskola.hu/tanaraink

   

  Modulok és tantárgyak

  Művészetelmélet és ábrázolás, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, kortárs művészettörténet, tervezés és technológia, szaktörténet, grafikai alapok – illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fémművesség, nyelvi készségfejlesztés, munkaválallási alapismeretek; illetve Aranyművesség és aranyművesség alapjai.
   

  Jelentkezés a felnőttoktatási tagozatra

  A szakképző iskolába az intézmény jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni, amely beszerezhető az iskolában, vagy letölthető innen.
  Aranyműves szakképesítés-ráépülés esetén a jelentkezési lap letölthető doc és pdf formátumban.
   
  • Jelentkezési határidő: 2019. május 15. szerda
  • A jelentkezés feltétele: érettségi végzettség
  • A felvételi vizsga időpontjai:
       Grafika szak: 2019. június 1. szombat, 10 óra
       Ötvös és aranyműves szak: 2019. június 8. szombat, 10 óra
  • Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2019. augusztus 14. szerda
  • A pótfelvételi időpontja: 2019. augusztus 22. csütörtök

   

  Felvételi követelmények

  A felvételi vizsga részei: szabadkézi rajz, egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.
  Aranyműves szak: portfólió bemutatás, felvételi beszélgetés.

  A felvételi eljárás díja: 6000 Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára. Az oktatás iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy személyesen. Az iskola saját kollégiummal nem rendelkezik, de tanulóink számára lehetőség van középiskolai kollégiumi elhelyezésre (ügyintézése egyénileg történik).

  A diákok a képzés befejezése után komplex szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A komplex szakmai vizsga időpontja: 2021. június hónap. (Az aranyműves esetében 2020. június.) A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű OKJ szakképesítő bizonyítványt kapnak és jogosultak az Europass bizonyítvány-kiegészítő kiváltására. (Magyar és angol nyelven 2019. január 1-től ingyenes.)

   A részletes felvételi tájékoztató letölthető innen.

   

  Választható szakok felnőttoktatási tagozaton

   1. Grafikus 54 211 04 (esti munkarend) a képzés időtartama: 4 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Appelshoffer Péter: rajz, festés
  Asztalos Tamás
  : grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet  
  Gadácsi Tibor: programismeret
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kelemen Marcel: rajz, festés, térábrázolási rendszerek
  Kemény Péter: grafikai technológia gyakorlat
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika, rajz, festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkahelyi ismeretek
  Tamás Iván: illusztrációs gyakorlatok
  Vörös-Skrapits Borbála: grafikai tervezés
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -       információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;
  -   komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;
  -     munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.
   
  A Grafikus szakképesítés szakmai követelménymoduljai
  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-16  Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  10610-16 Grafikai alapok
  10611-16 Grafikai illusztrálás
  11818-16 Tervezőgrafikai elmélet és gyakorlat
  11498-12 Foglalkoztatás I. (nyelvi készségfejlesztés)
  11499-12 Foglalkoztatás II. (munkavállalói ismeretek)

   

  2. Ötvös / 54 211 06 (esti munkarend) a képzés időtartama: 4 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség, párhuzamos oktatás esetén nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeretek 
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Egri Zoltán András: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek, mintázás gyakorlat
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Gera Noémi: ötvös szaktörténet, ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Hajdu László: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Kelemen Marcel: rajz, festés, térábrázolási rendszerek
  Latin Anna: művészettörténet
  Lerch Péter: munkahelyi ismeretek

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -     értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvös tárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket;
  -       a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait;
  -   tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.
   
  Az Ötvös szakképesítés szakmai követelménymoduljai
  10586-12 Művészetelmélet és ábrázolás
  10588-12 Tervezés és technológia
  10589-12 Kortárs szakmai környezet
  11889-16 Ötvösség
  11890-16 Az ötvösség története és bemutatása
  11498-12 Foglalkoztatás I. (nyelvi készségfejlesztés)
  11499-12 Foglalkoztatás II. (munkavállalói ismeretek)
     
   
   
  3. Aranyműves / 55 211 01 a képzés időtartama: 2 félév

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Szakmai előképzettség: 52-es vagy 54 211 06 Ötvös, fémműves
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
   

  A szakon tanító tanáraink és az általunk tanított tantárgyak: 

  Hajdu László: Aranyműves gyakorlat, Szakismeret, Szakmai ábrázolás, Stílustan és szaktörténet
  Balázs Marianna: Aranyműves gyakorlat
  Gadácsi Tibor: 2D és 3D tervezés és modellezés

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

  Az aranyműves olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ékszerkészítés különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:
   
  Értelmezni, vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni különféle ékszereket, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket.
  A kor követelményeinek megfelelően ismeri és felhasználja a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe veszi ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait.
  Tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végez, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytathat.

  Az aranyműves képzésben való részvétel díja:

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény non-profit jelleggel működik. A képzés szervezését és működtetését az állami pedagógus átlagbér alapú támogatás csak részben biztosítja. Az állami rész-finanszírozás szabályait és mértékét a Köznevelési törvény, a Költségvetési törvény, a Szakképzési törvény valamint a támogatott képzésekre vonatkozó rendelet együttesen határozzák meg.
  Az állami résztámogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek fenntartásához a résztvevők részéről a 2019/2020. tanévre 140.000 Ft/félév képzési díj befizetése szükséges.
  Az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára
   

  Az Aranyműves szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai
  10696-12  Aranyművesség                                  
  10697-12 Aranyművesség alapjai

  Jelentkezési lap az aranyműves szakra letölthető doc és pdf formátumban.