Szakmai felnőttoktatás

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Művészeti szakmai oktatás - felnőttoktatási tagozat

   

  • A szakgimnáziumokban az OKJ képzéseket felváltotta az ún. szakmai oktatás, amely az érettségit követően a választott szaktól függően a Budai Rajziskolában esti oktatási formában is megvalósítható.


  MIÉRT ÉPP A BUDAIBAN?

  • Iskolánk kizárólag képzőművészeti és design területre szakosodott művészetoktatási bázis

  • A két évfolyamos időtartam biztosítja a széleskörű, megalapozott szakmai tudás elsajátítását

  • Tanáraink a szakmai terület kiváló ismerői, elkötelezett művészetpedagógusok

  • Az iskolában kis létszámú szakmai csoportokban, személyre szabott fejlesztést tudunk megvalósítani

  • A képzés során az egyéni képességek széles spektruma bontakozik ki

  • Diákjaink sikerrel pályáznak a hazai és külföldi művészeti egyetemekre

  • Végzett tanulóink önálló szakmai munkát vállalhatnak, képzettségüket, sokoldalú tapasztalataikat a szakmai körök és a megbízók elismerik


  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk az érettségizett, továbbtanulni vágyó vagy dolgozó fiatalokat, felnőtteket, akik pályájukat a művészeti szakmák egyedi, kreatív területén képzelik el, akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói szemléletének megismerése, szakmai ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése.
  A szakmai képzés során elsajátított készségek, tapasztalatok felkészítik tanulóinkat a különböző hazai és külföldi művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló grafikus, ötvös, festő szakmai tevékenység megkezdésére. Az Aranyműves szakképesítés az ötvös szakmai tudásra épülő egy éves képzési forma.

  A diákigazolvánnyal járó felnőttoktatási tagozatos képzés esti munkarendben kerül megszervezésre.

  2021/2022. tanévben induló szakok                                  

  4 0230 01 Képző- és iparművészeti munkatárs 2 évfolyamos szakképesítés szakmairányai:

  • Művészeti grafikus

  • Művészeti és médiafotográfus

  • Ötvös

  • Festő

  5 0213 01 Aranyműves (1 éves, az Ötvös szakképesítésre épülő szakma)

  Képzéseink áttekintő táblázata letölthető INNEN.


  A képzés

  A felnőttoktatás középfokú és emelt szintű szakmai képzést nyújt a szakterületen dolgozni vagy továbbtanulni szándékozóknak. A 18. életévüket betöltött tanulók, korhatár nélkül – egyéni döntésük szerint – munka, egyetemi tanulmányok mellett vállalkozhatnak a kiválasztott szakma elsajátítására.
  Az induló évfolyamok szakonkénti csoportlétszáma 8-16 fő. A képzés az EMMI által rendeletben kiadott tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június 15-ig tart.  A felnőttoktatási tagozat óraszáma heti 16-17 óra.
  A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, mely a szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja.
  A Művészeti grafikus, Festő és Ötvös tanórák: hétfőtől-csütörtökig 16:00-20 óra közötti idősávban lesznek. Az Aranyműves szakmai képzés hétfő-keddi, illetve péntek-szombati napokon kerül megszervezésre.

   

  A képzés költsége

  A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A Vizuális Kultúráért Alapítvány az intézmény fenntartójaként a saját bevételeiből finanszírozza a képzési feltételek biztosítását. Az alapítványi iskolák számára engedélyezett, támogatott szakmai képzések működését az állami - pedagógus átlagbér alapú - támogatás csak a személyi feltételek tekintetében biztosítja. Az állami rész-támogatás kiegészítéseként a képzés működési feltételeinek biztosításához a résztvevők alapítványi hozzájárulására is szükséges.

  A 2021/2022. tanévre az alapítványi hozzájárulás összege esti tagozaton:

  • Művészeti grafikus és Aranyműves szakon: 185 000 Ft / félév;
  • Festő és Ötvös szakon: 150 000 Ft / félév. 

  A Fenntartó és az Iskola mindent elkövet annak érdekében, hogy pályázati és egyéb saját források bevonásával optimális oktatási feltételeket biztosítson diákjai számára.


  Pályázat kedvezményes művészeti szakmai képzésre

  A Vizuális Kultúráért Alapítvány pályázatot hirdet kedvezményes művészeti szakképzésben való részvételre,  a 2021. szeptemberben kezdődő 2 éves, iskolarendszerű szakmai képzésekre. A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti szakképzésben való részvételével.  
  A részletes pályázati tájékoztató és jelentkezési lap letölthető innen: docx és pdf formátumban.


  Tanáraink

  Magas szintű felkészültséggel rendelkező, tanári elhivatottsággal dolgozó képző- és iparművészek, gyakorlati szakemberek. http://www.budairajziskola.hu/tanaraink


  Tananyagok, tantárgyak

  Művészetelmélet és ábrázolás, rajz-festés-mintázás, művészettörténet, kortárs művészettörténet, és a különböző szakmairányoknak megfelelően tervezés és technológia, szaktörténet, grafikai alapok – illusztráció – alkalmazott grafikai munka, fémművesség, festési ismeretek és gyakorlat, szakmai számítógépes programismeret, nyelvi készségfejlesztés.


  Jelentkezés a felnőttoktatási tagozatra

  A szakgimnáziumi képzésekre az intézmény jelentkezési lapjának beküldésével lehet jelentkezni.

  Művészeti grafikus, Művészeti és médiafotográfus, Ötvös, Festő szakmai képzések jelentkezési lap:  doc   pdf 

  Aranyműves szakmai képzés jelentkezési lapja letölthető INNEN.

  • Jelentkezési határidő: 2021. május 31.

  • A felvételi tervezett időpontja: 2021. június 5. / 12.
   (Abban az esetben, ha azt a járványhelyzet szükségessé teszi, a felvételit alternatív formában szervezzük meg, melyről minden jelentkezőt értesítünk.) 

  • Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2021. augusztus 16.

  • A pótfelvételik tervezett időpontjai: 2021. augusztus 24. / 26. / 28.


   Képzéseink áttekintő táblázata letölthető INNEN.

  Felvételi követelmények a szakmai képzésekre

  A felvételi vizsga részei
  : szabadkézi rajz, egyszerű, előképzettséget nem igénylő tervezési feladat, otthoni munkák bemutatása, felvételi beszélgetés.
  A felvételi eljárás díja6000 Ft, amely banki átutalással fizetendő a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára. Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.

  A képzéseink iránt érdeklődőknek mindenkor készséggel állunk rendelkezésére tájékoztatással, tanácsadással, telefonon vagy a járványidőszakot követően személyesen. A diákok a képzés befejezése után szakmai vizsgára jelentkezhetnek. A tanulók a sikeres szakmai vizsga alapján államilag elismert, emelt szintű szakképesítő oklevelet kapnak és jogosultak az adott szakmai területen munkát vállalni.

  A részletes felvételi tájékoztató letölthető hamarosan INNEN.

  Felvételi követelmények az 1 éves Aranyműves képzésre

  A felvételi vizsga személyes elbeszélgetésből, ötvöstárgyak és portfólió bemutatásból áll. (Beszélgetés a jelentkező korábbi tanulmányairól, érdeklődési köréről, további céljairól, illetve tanulmányai során készült tárgyak, illetve portfólió bemutatása eredeti és/vagy elektronikus formában.)

  A felvételi eljárás díja 6000 Ft, melyet kérünk a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára átutalni. (A Budai Rajziskolában végzett tanulók számára a felvételi eljárási díj 3 000 Ft.) Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk elfogadni.


  Választható szakmai képzések a felnőttoktatási tagozaton

   

  1. Képző- és iparművészeti munkatárs (Művészeti grafikus)

  a képzés időtartama: 4 félév
  (nappali vagy esti munkarendben és hétvégi felnőttképzésben is)
  Maximális létszám: 16 fő

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: grafikai tervezés, programismeret
  Balla Lajos: művészettörténet
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Erdélyi Sarolta: grafikai tervezés
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Füleki Zsuzsa: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: programismeret
  Hegyi Béla: grafikai tervezés
  Kemény Péter: rajz-festés; grafikai technológia gyakorlat
  Kováts Borbála: grafika szaktörténet
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes András Gergely: képgrafika; rajz- festés
  Lerch Péter: grafikai technikák, munkavállalói ismeretek
  Tamás Iván: illusztrációs gyakorlatok
  Ulrich Sára: grafikai tervezés, grafika szakelmélet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  A Művészeti grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során a grafikai tervezési-kivitelezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és önálló tervezési munkát végez, felkészül a művészeti egyetemen való továbbtanulásra.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  -  információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni;

  - komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint hozzáértő munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni;

  -  munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a végfelhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

   

  2. Képző- és iparművészeti munkatárs (Ötvös)  

  a képzés időtartama: 4 félév
  (esti munkarend / hétfőtől csütörtökig)
  Maximális létszám: 9 fő

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  A képzés megkezdésének feltételei:

  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
  Egészségügyi alkalmassági követelmények: nem szükségesek

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Asztalos Tamás: programismeretek
  Bodó Bence Levente: angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet
  Egri Zoltán András: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek, mintázás gyakorlat
  Fábián Noémi: rajz-festés
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Gera Noémi: ötvös szaktörténet, ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Hajdu László: ötvös elméleti és gyakorlati ismeretek
  Latin Anna: művészettörténet

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Az Ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ötvöstárgyakat, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított, szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket;

  -  a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait;

  - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan ötvös (fémműves) gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait aranyműves szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.


  3. Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő)

  a képzés időtartama: 4 félév
  (esti tagozat / hétvégi munkarend)
  Maximális létszám: 12 fő

  Jelentkezési lap:  doc   pdf 

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Appelshoffer Péter: festészet
  Asztalos Tamás: programismeret, portfólió 
  Bodó Bence Levente: szakmai angol nyelv
  Breznay András: művészettörténet / festészet
  Füzes Gergely: rajz / festészet
  Gadácsi Tibor: 2D-s és 3D-s tervezés és modellezés
  Latin Anna: művészettörténet
  Lelkes A. Gergely: rajz / festészet
  Lerch Péter: grafikai technikák

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  festő olyan vizuális, művészeti előképzettséggel, rajzi, festészeti ismeretekkel rendelkező szakember, aki a festészet és látványtervezés különböző területein (táblakép, murális felületek, díszítő festői feladatok, elektronikus látvány tervezése - megvalósítása) alkotói és tervezői feladatokat lát el. Az előzetesen felmért, egyeztetett követelményeknek megfelelően vagy saját elképzelései alapján az elgondolásait tervvázlatok formájában rögzíti, majd egyénileg vagy alkotó csoport résztvevőjeként kivitelezi a feladatot. Ismeri, és a kor stiláris- és technikai követelményeinek megfelelően alkalmazza szakmai ismereteit. Széleskörű szakmai, művészi és művészettörténeti tudása képessé teszi tervezési- és kivitelezési feladatok megoldására önálló vállalkozóként, továbbá felkészíti a tanulmányai folytatására művészeti egyetemeken.

   A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - értelmezni vagy önállóan elkészíteni a festői elgondolások terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten, különböző technikákkal kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle művészeti alkotásokat, látványelemeket;

  - a kor követelményeinek megfelelően ismerni és használni a tradicionális, illetve modern technológiákat az egyedi vagy technikai feladatok kivitelezésekor és figyelembe venni ezek kifejezésbeli, stiláris, valamint szakmai technikai elvárásait;

  - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan festészeti gyakorlati munkát végezni vagy tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni.

   

  4. Aranyműves 5 0213 01

  a képzés időtartama: 2 félév
  (esti tagozat / péntek-szombati egésznapos munkarend)

  Maximális létszám: 9 fő / csoport

  Jelentkezési lap: pdf  |  doc

  A képzés megkezdésének feltételei:
  Iskolai előképzettség: ötvös vagy fémműves OKJ végzettség

  A szakon tanító tanáraink és az általuk tanított tantárgyak:

  Papajcsik Gáborné: Aranyműves gyakorlat
  Hajdu László, Asztalos Tamás: Stílustan és szaktörténet, Szakismeret, Anyagismeret, Szakmai ábrázolás
  Gadácsi Tibor: 2D - 3D ábrázolás

  A szakképesítés munkaterületének rövid leírása

  Az aranyműves olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ékszerkészítés különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

  A szakképesítéssel rendelkező képes:

  - értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ékszerek terveit, majd a tervek alapján a kívánt szinten különböző anyagokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle ékszerek, illetve azok alkatrészeit, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteke;

  - a kor követelményeinek megfelelően felhasználni a tradicionális, illetve modern technológiákat a kézműves és az ipari fémművesség területein és figyelembe venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásai;

  - tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, önállóan aranyműves gyakorlati munkát végezni, illetve tanulmányait a különböző művészeti főiskolákon, egyetemeken folytatni;

  - fém és nemesfém alapanyagokból különféle tárgyakat készíteni és javítani, a fémjelzési kötelezettség alá eső tárgyakat fémjeleztetni.