Aranyműves felnőttképzés

Aranyműves 02145022

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben az OKJ képzéseket felváltotta a szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás.

A felnőttképző engedélyszáma: E/2021/000226

A képzés időtartama: 1 tanév, 2 félév (480 óra)

Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2024. szeptember 15.

Az évfolyam tervezett befejezésének időpontja: 2025. június 22.

A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.

A képzésben való részvétel feltétele: érettségi végzettség, sikeres felvételi vizsga

Tanítási napok: szombat 10 órától

A jelentkezés határideje: 2024. május 31.

A felvételi tervezett időpontja: 2024. június 8.

Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2024. augusztus 17.

A pótfelvételi tervezett időpontjai: 2024. augusztus 24. és 26.

A képzés díja

A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 380.000,- Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi tananyagegység első tananyagegységzáró vizsgájának díját, de a szakmai képesítő vizsga díját nem.

A felvételi eljárás díja 6000,- Ft, amelyet kérünk a a jelentkezési határidő napjáig, a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt.  10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára átutalni. Közlemény: „Név, FK felvételi eljárási díj”. Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk fogadni!

A jelentkezési lap letölthető: INNEN.

A felvételi vizsga részei

◾ Ábrázolási gyakorlat – tárgyábrázolás A3-as méretben (saját eszközökkel), választott technikával 3 órában. (Rajztáblát és rajzlapot az Iskola biztosít.)
◾ Portfólió és vizsgaremek bemutatása.
◾ Felvételi beszélgetés – a felvételi beszélgetés már az ábrázolási gyakorlat alatt megkezdődik. A jelentkezők érdeklődését, céljait és esetleges szakmai ismereteit, előéletét szeretnénk megismerni. Az eljárás legfőbb célja, hogy az évfolyamba rátermett, motivált és elszántan tanulni vágyó résztvevőket toborozzunk. A felvételi beszélgetés a jelentkezők számától függően délután 16-17 óráig is tarthat.

Kiket várunk?

Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, ötvös-, fémműves szakmai végzettséggel rendelkező fiatalokat, felnőtteket (korhatár nélkül), akiknek célja a választott művészeti ág alkotói ismereteinek elsajátítása és aranyműves szakmai gyakorlati tudás megszerzése az egyéves, hétvégi időpontban megszervezett képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék az ötvös-, fémműves szakmai végzettséggel rendelkező, dolgozó vagy felsőoktatásban tanuló, szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési képzési program a aranyműves programkövetelménye alapján, a nappali szakképzés két évtizedes tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.

A képzés során megszerezhető kompetenciák

◾ Képes értelmezni a tárgyi, épített és vizuális környezetet, a dizájn szerepét a tárgykultúrában.
Képes ötleteket, vázlatokat és prototípusokat készíteni.
◾ Képes a készülő vagy elkészült tárgyról, tárgyalkatrészről műszaki rajzot, illetve szakrajzot
készíteni. Képes szakmai munkáját dokumentálni, munkanaplót vezetni, elkészült feladatait
archiválni. Képes szakmai munkásságát bemutató kiadványt készíteni vagy készíttetni.
◾ Képes bővíteni és a tervezési munkájában felhasználni művészeti és szakelméleti ismereteit.
Képes ötvös, aranyműves tárgyak korát és alapanyagát megközelítőleg meghatározni a tárgy
megjelenése, valamint a tárgyon található fémjelek és mesterjelek alapján.
◾ Képes szakmai tervező és kivitelező munkájában alkalmazni a CAD-CAM technológiákat.
◾ Programismeret, digitális képalkotás, kép- és szövegszerkesztés. Műszaki ábrázolás. Digitális
mintakészítés, számítógéppel segített tervezés.
◾ Képes a megrendelővel való kapcsolattartásra, az értő figyelemre, a megrendelő igényeinek
megismerésére. Képes a megismert elvárásoknak megfelelő, és a saját elképzeléseivel
összhangban lévő tervek elkészítésére, bemutatására.
◾ Képes tájékozódni az aranyművesség ősi és újabb törekvéseiről, technikáiról, elmélyíteni
szakmai technikaitechnológiai ismereteit.
◾ Képes az anyag- és technológiai ismereteit kreatívan felhasználni a tervezésben és
kivitelezésben.
◾ Képes metrikus tömegmérőeszközöket, valamint egyéb mérő eszközöket használni az
anyagelőkészítés, ötvözetszámítás, és más munkafolyamatok során. Képes a fém és nem fém
alapanyagokra a terveknek, a technológiának megfelelően előrajzolni.
◾ Képes megállapítani a nemesfémtárgyak ötvözetét, ötvözet készítéshez ötvözetszámításokat
végezni, alapanyagot ötvözni.
◾ Képes különféle nemesfém alapanyagokat a további megmunkálásnak, felhasználásnak
megfelelően hőkezelni, majd képlékeny alakítással vagy formaadó képlékeny alakítással
tárgyalkatrészeket, tárgyakat készíteni.
◾ Képes kézi forgácsoló eszközökkel és forgácsoló gépekkel különféle nemesfém és nem fém
alapanyagokból tárgyalkatrészeket, tárgyakat készíteni.
◾ Ismeri az aranyműves tárgyakon, ékszereken alkalmazott kötési módokat (keményforrasztás,
szegecskötés és csavarkötés), ezeket szakszerűen alkalmazza.
◾ Képes az egyszerű alapanyagöntésre (pl. öntöttvas kokillába, öntővályúban).
◾ Képes elvégezni a különféle felületkikészítő műveleteket (pl. csiszolás és polírozás), valamint
a patinázó eljárásokat.
◾ Képes egyszerű láncokat készíteni és ezeket zárral szerelni.
◾ Képes metrikus tömegmérőeszközöket, valamint egyéb mérő eszközöket használni az
anyagelőkészítés, ötvözetszámítás, és más munkafolyamatok során. Képes a fém és nem fém
alapanyagokra a terveknek, a technológiának megfelelően előrajzolni.
◾ Képes megállapítani a nemesfémtárgyak ötvözetét, ötvözet készítéshez ötvözetszámításokat
végezni, alapanyagot ötvözni.
◾ Képes különféle nemesfém alapanyagokat a további megmunkálásnak, felhasználásnak
megfelelően hőkezelni, majd képlékeny alakítással vagy formaadó képlékeny alakítással
tárgyalkatrészeket, tárgyakat készíteni.
◾ Képes kézi forgácsoló eszközökkel és forgácsoló gépekkel különféle nemesfém és nem fém
alapanyagokból tárgyalkatrészeket, tárgyakat készíteni.
◾ Ismeri az aranyműves tárgyakon, ékszereken alkalmazott kötési módokat (keményforrasztás,
szegecskötés és csavarkötés), ezeket szakszerűen alkalmazza.
◾ Képes az egyszerű alapanyagöntésre (pl. öntöttvas kokillába, öntővályúban).
◾ Képes elvégezni a különféle felületkikészítő műveleteket (pl. csiszolás és polírozás), valamint
a patinázó eljárásokat.
◾ Képes egyszerű láncokat készíteni és ezeket zárral szerelni.

Amit kínálunk

◾ magas színvonalú szakmai képzés
◾ államilag elfogadott képzési program
◾ az egyéni szakmai fejlődés lehetősége
◾ szakmai gyakorlati tárgyak maximum 10 fős csoportlétszámmal
◾ szakmailag és pedagógiailag elkötelezett tanárok

 A képzési program tananyagegységeinek megnevezése:

◾   Aranyműves elméleti ismeretei
◾   Aranyműves gyakorlati ismeretei

A képzés tananyagegységek szerinti tervezett beosztása itt található.

Képzést vezető tanáraink

◾  Maczák Gabriella – ötvös, aranyműves
◾  Latin Anna – művésztanár
◾  Gadácsi Tibor – számítógépes grafikai programoktató
◾  Hajdu László  – ötvösművész

Képesítő vizsga

A képzési program lehetővé teszi, hogy a résztvevők felkészüljenek a független vizsgaközpont által szervezett szakmai képesítő vizsgára, illetve a továbbtanulók felkészüljenek a művészeti egyetemek felvételi vizsgájára. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: Tanúsítvány. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit a képzési program tartalmazza. A képesítő vizsgára jelentkezés feltétele: a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 § szerint szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv (azaz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weboldalon érhető el.

Egyéb információk:

A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mailcímen, vagy Gilián Máriánál a +36 1 355 0341-es telefonszámon.

A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.

Minőségpolitikánk a felnőttképzésben letölthető innen: pdf.

Képzési Hitel lehetőség a felnőttképzésre jelentkezők számára:

A szeptemberben induló művészeti grafikus felnőttképzésünkre Képzési hitel felvehető. Amit a Képzési Hitelről tudnod kell:

- felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető;
- képzésednek minimum három hónapig kell tartania;
- képzési díj legalább 20%-át önerőként kell teljesítened a felnőttképző felé;
- kért összeget két részletben (felnőttképzésben a tanfolyam kezdetén és félidőben) érkezik a felnőttképző felé;
- képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelheted;
- kamat 0%.

Részletes leírást közvetlenül a https://diakhitel.hu/kepzesihitel/ oldalon találtok.

 A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008-ban indította el felnőttképzési formában is a grafikus képzést. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba, és jelenleg, az aktuális felnőttképzési törvény szerint, 2021.10.25. dátummal a E/2021/000226 számon tartja nyilván.