Művészeti grafikus FELNŐTTKÉPZÉS

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Frissítve: 2021. május 19.

 • Művészeti grafikus felnőttképzés

   
  TÁJÉKOZTATÓ
   
  2021/2022. tanév

  Jelentkezési lap: pdf

   

  Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben az OKJ képzéseket felváltotta a szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás.

  ÚJDONSÁG: Diákhitel lehetőség a felnőttképzésre jelentkezők számára!

  A szeptemberben induló művészeti grafikus felnőttképzésünkre Diákhitel felvehető: a szabad felhasználású Képzési Hitel/1 vagy a képzési díjra fordítható Képzési Hitel/2. A hiteleket 1,99 %-os kamattal, illetve kamatmentesen egyszerűen, elektronikus úton lehet igényelni a www.diakhiteldirekt.hu oldalon.

  Részletes leírást itt találtok a konstrukciókról: pdf, illetve közvetlenül a https://diakhitel.hu/ oldalon.

   

  A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008-ban indította el felnőttképzési formában is a grafikus képzést. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba, jelenleg az aktuális felnőttképzési törvény szerint, 2020.10.08. dátummal a B/2020/003795 számon tartja nyilván.
   

  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett fiatalokat, felnőtteket (korhatár nélkül), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves, hétvégi időpontokban megszervezett képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

  Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 18. életévüket betöltött, már  érettségizett, dolgozó (vagy felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési rendszer a művészeti grafikus programkövetelménye és kerettanterve alapján, a nappali szakképzés két évtizedes tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.
   
   
  A szakképesítés megnevezése és azonosítója: Képző- és iparművészeti munkatárs 4 0213 01, szakirány: Művészeti grafikus
  A felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003795
  A képzés időtartama: 4 félév (900 óra)
  A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.
   

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület, tevékenység, munkakör leírása
  A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, rek-lámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, melyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.
   
  A szakképesítéssel rendelkező képes
  • információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
  • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakképzett munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
  • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a felhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.
  Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló grafikai munkára vagy művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk a képzést, akik már szakirányú tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni.
   
   
  A képzésben való részvétel feltétele
  • érettségi végzettség
   
  Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásmérés (a jelentkező írásbeli kérésére, jelentkezési lap)
   
  Tanítási időpontok: péntek 15-20h; szombat 10 órától
   

  Amit kínálunk

  • magas színvonalú szakmai képzés,
  • államilag elfogadott képzési program,
  • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége,
  • szakmai gyakorlati tárgyak maximum 16 fős csoportlétszámal,
  • szakmailag és pedagógiailag elkötelezett tanárok.
   
  Amit oktatunk, a Művészeti grafikus szakképesítés szakmai moduljai
  • 1 Művészetelmélet és ábrázolás
  • 2 Tervezés és technológia
  • 3 Szakmai kommunikáció
  • 4 Grafikai elmélet és gyakorlat

   

  Képzést vezető tanáraink

   
  A képzés díja
  A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 250.000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modul első modulzáró vizsgájának díját, de a szakmai képesítő vizsga díját nem.
   
   
  Vizsgára bocsátás feltétele
  Az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések programkövetelményeiről szóló EMMI rendelet alapján, a szakmai képesítő vizsgára történő jelentkezés előfeltétele a modulzáró vizsgák eredményes letétele.
   
  Vizsgadíj
  A vizsgadíj összege, a vizsgára vonatkozó, a vizsgáztatás szabályairól szóló jogszabály alapján évente számítandó.
   
   
  A jelentkezés határidő a 2021/2022. tanév művészeti grafikus felnőttképzésére: 2021. május 31.
  A felvételi tervezett időpontja: 2021. június 5. / 12.
  (Abban az esetben, ha azt a járványhelyzet szükségessé teszi, a felvételit alternatív formában szervezzük meg, melyről minden jelentkezőt értesítünk.)
   
  Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2021. szeptember 9.
  A pótlefvételi tervezett időpontjai: egyéni megbeszélés szerint
   
  A felvételi eljárás díja 6000 Ft, melyet kérünk a a jelentkezési határidő napjáig, a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára átutalni. Közlemény: „Név, FK felvételi eljárási díj”.
  Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk fogadni.
   
   
  A felvételi vizsga részei
  • Ábrázolási gyakorlat – tárgyábrázolás A3-as méretben (saját eszközökkel), választott technikával 3 órában. (Rajztáblát és a rajzlapot az Iskola biztosítja.)
  • Kreatív feladat – egyszerű koncepció- vagy vázlatterv készítése 1 órában, megadott, közismert témában.
  • Felvételi beszélgetés – a felvételi beszélgetés már az ábrázolási gyakorlat alatt megkezdődik. A jelentkezők érdeklődését, céljait és esetleges szakmai ismereteit, előéletét szeretnénk megismerni. Az eljárás legfőbb célja, hogy az évfolyamba rátermett, motivált és elszántan tanulni vágyó résztvevőket toborozzunk. A felvételi beszélgetés a jelentkezők számától függően délután 16-17 óráig is tarthat.
  • Otthoni munkák bemutatása – a beszélgetésen sor kerül a jelentkezők korábban készített rajzainak, bármilyen művészeti, szakmai tevékenység produktumainak bemutatására – a meglévő készségek pontos felmérése érdekében – eredeti vagy digitális formában, max. 20 munka. (Előzetes tanulmányok vagy grafikai gyakorlat hiánya nem zárja ki a sikeres felvételit.)
   
  Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2021. szeptember 17.
   

  A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mail címen, telefonon (1/355-0341 – Szombathelyi Réka).

  A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.

   

  Jelentkezési lap letölthető innen: pdf formátumban.

   

  Kimutatás lezárult képzesinkről itt érhető el.