Művészeti grafikus FELNŐTTKÉPZÉS

Az összes mezőt kötelező kitölteni

Az üzenet küldése folyamatban van, kérem várjon...

A küldés sikerrel járt!

 • Frissítve: 2023. március 27.

 • Művészeti grafikus felnőttképzés

  TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024. TANÉVRŐL

     

  Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben az OKJ képzéseket felváltotta a szakképesítésre felkészítő szakmai oktatás.

  ÚJDONSÁG: Képzési Hitel lehetőség a felnőttképzésre jelentkezők számára!

  A szeptemberben induló művészeti grafikus felnőttképzésünkre Képzési hitel felvehető. Amit a Képzési Hitelről tudnod kell:

  - felnőttképzésben maximum 500 000 Ft igényelhető;
  - képzésednek minimum három hónapig kell tartania;
  - képzési díj legalább 20%-át önerőként kell teljesítened a felnőttképző felé;
  - kért összeget két részletben (felnőttképzésben a tanfolyam kezdetén és félidőben) érkezik a felnőttképző felé;
  - képzés kezdő napján vagy azt követően bármikor igényelheted;
  - kamat 0%.

  Részletes leírást közvetlenül a https://diakhitel.hu/kepzesihitel/ oldalon találtok.

   A Budai Rajziskola – Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium a nappali rendszerű grafikus képzés mellett, 2008-ban indította el felnőttképzési formában is a grafikus képzést. A Budai Rajziskola felnőttképzési tevékenyégét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (mint engedélyező hatóság) az E-001322/2015 számon vette nyilvántartásba, és jelenleg, az aktuális felnőttképzési törvény szerint, 2021.10.25. dátummal a E/2021/000226 számon tartja nyilván.

  KIKET VÁRUNK?

  Várjuk azokat a művészeti érdeklődésű, érettségizett fiatalokat, felnőtteket (korhatár nélkül), akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói ismereteinek elsajátítása és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése a kétéves, hétvégi időpontokban megszervezett képzés keretein belül. Az iskolánkban szerzett ismeretek felkészítik a tanulóinkat a különböző művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló szakmai tevékenység megkezdésére.

  Az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés célja, hogy a művészeti szakmai képzés elérhetővé váljék a 18. életévüket betöltött, már  érettségizett, dolgozó (vagy felsőoktatásban tanuló), esetleg szakmai területen már tapasztalatot szerzett fiatalok, felnőttek számára. A kialakított felnőttképzési képzési program a művészeti grafikus programkövetelménye alapján, a nappali szakképzés két évtizedes tapasztalatára építve, egyesíti a hagyományosan magas szintű elvárásokat a gyakorlatban hasznosítható tudással és a naprakész technikai lehetőségekkel.

  A szakképesítés megnevezése és azonosítója: Képző- és iparművészeti munkatárs / Művészeti grafikus 02134006 

  A felnőttképző engedélyszáma: E/2021/000226

  A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév (909 óra)

  A képzés helyszíne: Budai Rajziskola, 1123 Budapest, Alkotás utca 45.

  Tanítási napok: pénteken 15, szombaton 10 órától

   A jelentkezés határideje: 2023. május 31.

  A felvételi tervezett időpontja: 2023. június 10.

  Pótfelvételi jelentkezési határidő: 2023. augusztus 18.

  A pótfelvételi tervezett időpontjai: 2023. augusztus 24. és 26.

  A felvételi eljárás díja 6000 Ft, melyet kérünk a a jelentkezési határidő napjáig, a Budai Rajziskola K&H Bank Zrt. 10400171-01700710-00000000 számú bankszámlájára átutalni. Közlemény: „Név, FK felvételi eljárási díj”. Befizetés hiányában a jelentkezést nem tudjuk fogadni!

   A felvételi vizsga részei

  • Ábrázolási gyakorlat – tárgyábrázolás A3-as méretben (saját eszközökkel), választott technikával 3 órában. (Rajztáblát és rajzlapot az Iskola biztosít.)
  • Kreatív feladat – egyszerű koncepció- vagy vázlatterv készítése 1 órában, megadott, közismert témában.
  • Felvételi beszélgetés – a felvételi beszélgetés már az ábrázolási gyakorlat alatt megkezdődik. A jelentkezők érdeklődését, céljait és esetleges szakmai ismereteit, előéletét szeretnénk megismerni. Az eljárás legfőbb célja, hogy az évfolyamba rátermett, motivált és elszántan tanulni vágyó résztvevőket toborozzunk. A felvételi beszélgetés a jelentkezők számától függően délután 16-17 óráig is tarthat.
  • Otthoni munkák bemutatása – a beszélgetésen sor kerül a jelentkezők korábban készített rajzainak, bármilyen művészeti, szakmai tevékenység produktumainak bemutatására – a meglévő készségek pontos felmérése érdekében – eredeti vagy digitális formában, max. 20 munka. (Előzetes tanulmányok vagy grafikai gyakorlat hiánya nem zárja ki a sikeres felvételit.)

  A szakképesítéssel ellátható munkaterület, tevékenység, munkakör leírása

  A művészeti grafikus manuális alkotó eljárásokkal és digitális grafikus technikák alkalmazásával dolgozó szakember, akinek tervezői szemléletét széleskörű rajzi, művészet- és grafikatörténeti ismeretei egészítik ki. Szakmai tevékenységét munkacsoportban – tervezőstúdióban, reklámügynökségnél, könyv- és lapkiadónál, illetve egyéb kereskedelmi és kulturális intézménynél –, vagy saját vállalkozásában végzi. Nyomdai, online és offline, valamint dekorációs felhasználásra grafikai terveket készít, amelyeknek a technikai feldolgozáshoz szükséges előkészítését is elvégzi. Könyv, újság, egyéb nyomtatványok, online anyagok tipográfiai tervét készíti el, logót, arculatot, reklámkampány vizuális elemeit tervezi meg, manuális és digitális eszközökkel illusztrál, hirdetést, csomagolást tervez, autonóm alkotást készít. Munkájához információkat gyűjt, és ezek birtokában mozgósítja kreativitását, koncepciót alakít ki. A tervezés és a kidolgozás során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja, így tudatosan választ stílust, formanyelvet és technikát. A művészeti grafikus fejlett vizuális kultúrával rendelkező, igényes alkotó. Csoportmunkában nyitott és együttműködő: alkotói hozzáállását koncepcionális kérdések megoldásakor és részfeladatok elvégzésekor is hasznosítja. Figyelemmel kíséri a kortárs művészet és a tervezőgrafika alakulását. Szakmai és technikai ismereteit folyamatosan bővíti, aktualizálja. Terveit, elkészült munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart megrendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú tanulmányait a különböző művészeti egyetemek vagy egyetemi karok tervezőgrafika, képgrafika szakán folytatja.

   A szakképesítéssel rendelkező grafikus képes

  • információ- és anyaggyűjtést végezni, terveket, vázlatokat, költségvetést készíteni,
  • komplex tervezőgrafikai munkálatokban részt venni, mint szakképzett munkavállaló: emblémák, szimbólumok, piktogramok, különböző kiadványok, hirdetések, plakátok grafikai terve, cégarculatok, termékarculatok, reklámkampányok, csomagolástervezési feladatok, illusztrációk, szakillusztrációk, infografikai munkák, online és mozgóképes megjelenések grafikai tervezésének munkafázisaiban részt venni,
  • munkája során professzionális grafikai programokat és eszközöket kezelni, kép- és szövegszerkesztési munkát végezni, hasznosítani manuális rajzi és illusztrációs tudását, a felhasználás szerint nyomdai és technológiai előkészítést végezni, prezentálni, archiválni, kapcsolatot tartani a megrendelővel, előkészíteni és leadni a kész grafikai munkát.

  Kreativitása és szakmai ismeretei alkalmassá teszik az önálló grafikai munkára vagy művészeti felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Azok számára is ajánljuk a képzést, akik már szakirányú tevékenységet végeznek, de még nem rendelkeznek a munkakörükhöz szükséges bizonyítvánnyal és/vagy meglévő tudásukat szeretnék továbbfejleszteni.

  A képzésben való részvétel feltétele

  • érettségi végzettség
  • sikeres felvételi vizsga

  Amit kínálunk

  • magas színvonalú szakmai képzés
  • államilag elfogadott képzési program
  • az egyéni szakmai fejlődés lehetősége
  • szakmai gyakorlati tárgyak maximum 16 fős csoportlétszámmal
  • szakmailag és pedagógiailag elkötelezett tanárok

   Amit oktatunk, a művészeti grafikus szakképesítés szakmai moduljai

  • Művészetelmélet és ábrázolás
  • Tervezés és technológia
  • Szakmai kommunikáció
  • Grafikai elmélet és gyakorlat

  A képzés tananyagegységek szerinti tervezett beosztása itt található.

  Képzést vezető tanáraink

  A képzés díja

  A képzés önköltséges, melyet a Budai Rajziskola non-profit jelleggel szervez. A tandíj összege: 290.000 Ft/félév, mely összeg tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatást, a féléves értékeléseket és valamennyi modul első modulzáró vizsgájának díját, de a szakmai képesítő vizsga díját nem.

  Képesítő vizsga

  A képzési program lehetővé teszi, hogy a résztvevők felkészüljenek a független vizsgaközpont által szervezett szakmai képesítő vizsgára, illetve a továbbtanulók felkészüljenek a művészeti egyetemek felvételi vizsgájára. A képzés elvégzéséről szóló igazolás: Tanúsítvány. A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit a képzési program tartalmazza. A képesítő vizsgára jelentkezés feltétele: a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

  A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 14 § szerint szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát a nemzeti akkreditálásról szóló törvény szerinti akkreditáló szerv (azaz a Nemzeti Akkreditáló Hatóság) által személytanúsító szervezetként akkreditált vizsgaközpont szervezhet. 

  A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerzett képesítő bizonyítvány államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít. A képesítő vizsga vizsgatevékenységeinek részletes leírása a https://szakkepesites.ikk.hu/ weboldalon érhető el.

  Az évfolyam indításának tervezett időpontja: 2023. szeptember 15.

  Az évfolyam tervezett befejezésének időpontja: 2025. június 22.

  Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásmérés (a jelentkező írásbeli kérésére, jelentkezési lap)

  A jelentkezéssel és minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban várjuk érdeklődését az info@budairajziskola.hu e-mailcímen, vagy Gilián Máriánál a +36 1 355 0341-es telefonszámon.

  A Budai Rajziskola felnőttképzésével kapcsolatban panaszkezelési rendszert működtet. Az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat, a panaszfelvevő űrlappal együtt elérhető a „DOKUMENTUMOK” menüben.

  Minőségpolitikánk a felnőttképzésben: pdf.

   

  Jelentkezési lap letölthető innen: pdf és word formátumban.

  Kimutatás lezárult képzesinkről itt érhető el.