Alapfokú művészetoktatás díja

Frissítve: 2018. augusztus 27.

Az alapfokú művészetoktatás működését az állami résztámogatás, a tanulók térítési díja/tandíja és az alapítványi támogatások együttesen biztosítják.

 

 - A képzésben, a köznevelési törvény szerint a tanulóknak térítési díjat kell fizetni a heti kettő vagy négy tanórai foglalkozásokon való részvételért, (a térítési díj összege tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt-húsz százaléka) valamint alapítványi fenntartású iskolák esetében ezen felül, a működési költségek biztosítására fizetendő éves alapítványi támogatás.

A képzési díj mértéke a 2018/2019. tanévben:
heti 2 órában 14.000 Ft térítési díj és 38.000 Ft alapítványi támogatás (összesen évi 52.000 Ft)
heti 4 órában 22.000 Ft térítési díj és 60.000 Ft alapítványi támogatás (összesen évi 82.000 Ft)
 
A térítési díj befizetése a beiratkozáskor, a jelentkezési lap kitöltésekor, készpénzben történik.
Az alapítványi támogatás befizetésének határideje adott év november 30. A Vizuális Kultúráért Alapítvány bankszámla száma: K&H Bank Zrt. 10400171-01700820-00000000. (Közlemény: alapítványi támogatás)
 
 
  - Az alapfokú művészetoktatásban azon tanulóknak kell önköltséget, azaz tandíjat fizetni, akik, más művészeti intézményben, egyéb tanszakon is folytatnak tanulmányokat (illetve 20 éves kor fölötti tanuló esetében, vagy abban az esetben, ha a tanuló nem nappali, iskolarendszerű képzésre jár (pl. egyetemista).
 
Önköltség, azaz a tandíj mértéke a 2018/2019. tanévben:             
heti 2 órában 79.200 Ft tandíj (havi részletekben fizetve, 8.800 Ft/hó)
heti 4 órában 144.000 Ft tandíj (havi részletekben fizetve, 16.000 Ft/hó)
 
 
A tandíj első részletét a beiratkozáskor szükséges készpénzben befizetni. A további összeg befizetésének határideje adott év november 30. A Budai Rajziskola bankszámla száma: K&H Bank Zrt. K&H 10400171-01700710-00000000. (Közlemény: AK tandíj, tanuló neve.)

 

Bővebb információ az Iskola Térítési díj és tandíj fizetési szabályzatában található.