Jelentkezz a 2024/25 tanévre!

Grafikus, Festő, Ötvös, Művészeti és Médiafotográfus művészeti szakképzéseinkre.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A 2024/2025. TANÉVBEN INDULÓ SZAKOKRÓL 

4 0213 01 Képző- és iparművészeti munkatárs - 2 évfolyamos szakképesítés szakmairányai:

  • Művészeti szakmai oktatás – nappali és esti tagozaton – érettségi után

MŰVÉSZETI GRAFIKUS / MŰVÉSZETI ÉS MÉDIAFOTOGRÁFUS / FESTŐ / ÖTVÖS

Képzéseink áttekintő táblázata letölthető ITT

Az OKJ képzéseket 2020-tól a szakgimnáziumokban felváltotta az ún. szakmai oktatás, amely az érettségit követően a választott szaktól függően a Budai Rajziskolában nappali időrendben és esti oktatási formában is megvalósítható.

A képzés költsége

A Budai Rajziskola, mint alapítványi fenntartású intézmény nonprofit jelleggel működik. A Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány az intézmény fenntartójaként a saját forrásaiból finanszírozza a képzés feltételeit. Az alapítványi iskolák számára engedélyezett, támogatott szakmai képzések működését az állami - pedagógus átlagbér alapú - támogatás segíti. A képzés feltételeinek biztosításához, fejlesztéséhez, a fenntartói célok, a művészetoktatás, tehetséggondozás feltételeinek biztosításához a résztvevők alapítványi hozzájárulása is szükséges.

 Az alapítványi hozzájárulás összege:

nappali tagozaton - Művészeti grafikus és művészeti és médiafotográfus szak: 310 000,- Ft / félév

esti tagozaton - Művészeti grafikus, művészeti és médiafotográfus, festő és ötvös szak: 220 000,- Ft / félév


MIÉRT ÉPP A BUDAIBAN TANULJ?

o   Iskolánk kizárólag képzőművészeti és design területre szakosodott művészetoktatási bázis

o   A különböző szakok és képzési formák között szükség esetén az átjárás intézményen belül is biztosítható

o   Vidéki diákjainknak (nappali tagozaton) segítséget tudunk nyújtani a kollégiumi elhelyezkedéshez

o   A két évfolyamos időtartam biztosítja a széleskörű, megalapozott szakmai tudás elsajátítását

o   Tanáraink a szakmai terület kiváló ismerői, elkötelezett művészetpedagógusok

o   Az iskolában kis létszámú szakmai csoportokban, személyre szabott fejlesztést tudunk megvalósítani

o   A képzés során a célzott segítségünknek köszönhetően az egyéni képességek széles spektruma bontakozik ki

o   Diákjaink sikerrel pályáznak a hazai és külföldi művészeti egyetemekre

o  Végzett tanulóink számára jó ajánlólevél a Budai Rajziskola, önálló szakmai munkát vállalhatnak, képzettségüket, sokrétű tapasztalataikat a szakmai körök és a megbízók elismerik

KIKET VÁRUNK?

Várjuk az érettségizett, továbbtanulni vágyó vagy dolgozó fiatalokat, felnőtteket, akik pályájukat a művészeti szakmák egyedi, kreatív területén képzelik el, akiknek célja a választott művészeti ág tervezői, alkotói szemléletének megismerése, a szakmai ismeretek és a szakmai gyakorlati tudás megszerzése. A képzés során megszerzett készségek, tapasztalatok felkészítik tanulóinkat a különböző hazai és külföldi művészeti egyetemek felvételi vizsgáira, illetve az önálló grafikus, fotográfus, ötvös, aranyműves, festő szakmai tevékenység megkezdésére.

A szakmai képzés feltételei

Az oktatás középfokú szakmai képzést nyújt a szakterületen dolgozni vagy továbbtanulni szándékozóknak. A 18. életévüket betöltött tanulók, a nappali tagozatos képzésre 24 éves korukig jelentkezhetnek, az esti tagozaton korhatár nélkül, munka, egyetemi tanulmányok mellett is vállalkozhatnak a kiválasztott szakma elsajátítására. Az évfolyamok szakonkénti csoportlétszáma 8-16 fő. A képzés az oktatásért felelős minisztérium rendeletben kiadott tanév rendjéhez igazodva, szeptember 1-től június közepéig tart.   

Az iskolarendszerű nappali képzések hétköznapokon, heti 32-34 órában, az esti képzések heti 16 órában kerülnek megszervezésre.

A képzés elméleti és gyakorlati órái egyaránt az intézményen belül zajlanak, szakmánként több művésztanár irányításával, mely a szakmai terület sokrétű megismerését biztosítja. 

A művészeti grafikus, valamint a művészeti és médiafotográfus nappali képzés órabeosztása: hétfőtől - péntekig 9-17 óra között, az esti időrendű művészeti grafikus órabeosztása: hétfőtől-csütörtökig 16-20 óra közötti idősávban van. Az ötvös esti tagozatos képzés hétfő, kedd, szerda 16.30-20.30 óra közötti idősávban elérhető.

Pályázat alapítványi kedvezmény igénybe vételére

Kedvezményes alapítványi fenntartói támogatásra az idei tanévben is pályázatot hirdet a Szimultán Kortárs Művészeti Alapítvány. A pályázatot a jelentkezéssel egyidőben kell benyújtani.A pályázat célja elősegíteni az esélyegyenlőség érvényesülését a tehetséges fiatalok művészeti képzésben való részvételének támogatásával. 

Pályázatra a jelentkezési lap letölthető INNEN

Jelentkezési lap a képzésre letölthető innen: doc és pdf formátumban.